Rekrutacja 2021

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO MP 16

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 16 w Puławach

informuje, że

 

ZAPISY

dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 16

na rok szkolny 2021/22

będą trwały w terminie:

 

- od 22 lutego do 28 lutego 2021 r. – złożenie deklaracji  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu

 

od 01 do 26 marca 2021r. –składanie w przedszkolu podpisanych wniosków wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

- od 29 marca  do 06 kwietnia 2021r. – prace komisji rekrutacyjnej

 

- 07 kwietnia 2021r. o godz. 12.00 - ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

- od 08 do 23 kwietnia 2021r. -  złożenie potwierdzenia  woli zapisu dziecka do  danego przedszkola w formie oświadczenia woli  ( nie złożenie tego dokumentu w stosownym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu)

- 26 kwietnia 2021 r., godz.12.00 – ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

 

- 27 kwietnia 2021r. – procedura odwoławcza

 

- od 31 maja – 29 czerwca 2021 r.– postępowanie uzupełniające do przedszkoli

 

 

szczegółowe informacje dotyczące elektronicznego naboru znajdować się  będą na stronie internetowej                Miejskiego Przedszkola Nr16, w systemie iPrzedszkole, na stronach Urzędu Miasta oraz tablicy informacyjnej w placówce.    

 

 

 Informacje telefoniczne: 81 458 64 50 lub 81 458 64 51

                                                                                          Zapraszamy!

 

Szanowni Państwo,

w plikach do pobrania znajdują się następujące dokumenty:

  1. Uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  2. Zarządzenie nr A/14/21 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnymi i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy,
  3. Szczegółowe zasady rekrutacji
  4. Oświadczenie rodziców,
  5. Kryteria przyjęcia dziecka oraz potrzebne dokumenty je poświadczające
  6. Oświadczenie o kryterium lokalnym
  7. Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej
  8. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  9. Oświadczenie woli zapisu
  10. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022
Powrót na początek strony