O nas

Oferta placówki:

 • zapraszamy dzieci w wieku od 18 miesięcy do 5 lat do oddziałów przedszkolnych i filii Żłobka Miejskiego
 • stwarzamy warunki do rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci
 • umożliwiamy zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole
 • promujemy aktywny tryb życia i wdrażamy do rozwijania zachowań prozdrowotnych – posiadamy Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie
 • wykorzystujemy naturalne środowisko społeczno – przyrodnicze do kształtowania zachowań proekologicznych
 • rozwijamy więź emocjonalną z rodziną poprzez organizowanie imprez, uroczystości, zajęć otwartych, itp.
 • zapewniamy ciekawą ofertę zajęć dodatkowych: tańce, rytmika, język angielski, gimnastyka korekcyjna z elementami muzykoterapii, zabawy logopedyczne, zajęcia z komputerem,  itp
 • w przedszkolu jest zorganizowana pomoc psychologiczno – pedagogiczna (z dziećmi pracuje logopeda i psycholog – terapeuta)
 • realizujemy programy profilaktyczne oraz własne opracowane przez nauczycielki przedszkola
 • organizujemy zajęcia indywidualne i zespołowe wspomagające aktywność twórczą plastyczną, teatralną i muzyczną dzieci
 • wprowadzamy dzieci w świat pisma już od trzech lat z wykorzystaniem metody I. Majchrzak
 • organizujemy dla dzieci wycieczki, koncerty, teatrzyki, spotkania z ciekawymi ludźmi, itp.
 • współpracujemy z wieloma instytucjami na terenie miasta, co pozwala na promocję osiągnięć wychowanków oraz uatrakcyjnianie organizowanych w przedszkolu zabaw i zajęć
 • organizujemy festyny rodzinne i osiedlowe na terenie ogródka przedszkolnego
 • dysponujemy fachową kadrą pedagogiczną; opiekunki dziecięce posiadają certyfikaty do pracy w swoim zawodzie wydane przez Instytut Postępowania Twórczego w Łodzi

Usługi dla mieszkańców:

 • wynajem sal  i użyczanie pomieszczeń na zebrania i pokazy
 • organizowanie imprez plenerowych w ogrodzie przedszkolnym
Powrót na początek strony